Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Overzicht
Deze website wordt beheerd door FLEXBIKES. Gedurende de gehele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar FLEXBIKES. FLEXBIKES biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan jou, de gebruiker, onder de voorwaarde dat je alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hier zijn vermeld accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neem je deel aan onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Dienstvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die bladeren, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragen van inhoud leveren.

Lees deze Dienstvoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, ga je akkoord met deze Dienstvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je geen toegang krijgen tot de website of enige diensten gebruiken. Als deze Dienstvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Dienstvoorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Dienstvoorwaarden. Je kunt op elk moment de meest recente versie van de Dienstvoorwaarden op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Dienstvoorwaarden te updaten, wijzigen of vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Dienstvoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je meerderjarig bent in jouw staat of provincie van verblijf en dat je ons toestemming hebt gegeven om jouw minderjarige gezinsleden toe te staan deze site te gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag je, bij het gebruik van de Dienst, wetten in jouw jurisdictie overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden resulteert in een onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service aan iedereen, om welke reden dan ook, op elk moment te weigeren.
Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen kan omvatten om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
Je gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
We zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of actuelere informatiebronnen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is, noodzakelijkerwijs, niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijsverandering, opschorting of beëindiging van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling alleen volgens ons Retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op jouw computerscherm nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan is nietig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden beperken of annuleren die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen je toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover we geen toezicht houden, noch enige controle of input hebben.
Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of met betrekking tot jouw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door jou van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie, en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop hulpmiddelen door de betreffende derde(n) worden verstrekt.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Dienstvoorwaarden.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid daarvan en we garanderen niet en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden zijn gemaakt. Lees het beleid